Actualizare Benjamin Fulford (18 iulie 2016) – Haos peste tot deoarece ordinea mondială curentă continuă să colapseze în timp ce Noua Eră începe

Fine of the game.